Jak správně pokládat kobercový trávník?

Základ úspěchu - pečlivá příprava půdy

Stejně jako při zakládání setého trávníku, i při pokládání kobercového hraje nejdůležitější roli precizní příprava půdy. Kobercový trávník pokládáme na čistou zeminu. Z půdy je tedy nutné odstranit veškeré stavební zbytky, kameny, drny. Pokud máme trávník, místo nějž chceme položit trávník nový, je nutné začít nejprve se zničením tohoto porostu. V praxi to nejčastěji znamená provést postřik totálním herbicidem (Roundup, Touchdown, Kaput). Po zhruba dvou až třech týdnech dojde k úplnému zničení starého porostu.

Následuje mělké zkypření. U menších ploch můžeme provádět ručně mělkým rytím, větší plochy rotavátorováním. Poté je potřeba odstranit z půdy veškeré viditelné nežádoucí příměsi a zbytky.

Takto připravenou plochu je vhodné nechat nějakou dobu v klidu (nechat přejít silnějším deštěm).

Nyní je čas na konečné vyrovnání pozemku. Budoucí trávník bude přesně kopírovat terén, proto věnujte vyrovnání zvýšenou pečlivost. Při vyrovnávání je nejlepší opakovat vícekrát dokola kroky jako uhrabání, přiválení, případně doplnění písku (popř. písčitého substrátu). Doplněním písčitého substrátu nejlépe odstraníte případné nerovnosti. Válení neprovádějte za mokra.

Pokládka kobercového trávníku

Pro efektivnější práci začínáme s pokládkou rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pokládáme jeden pás k druhému, přirážíme co nejtěsněji k sobě. Druhá řada vede rovnoběžně s první, její začátek musíme ale udělat v jiném místě než u řady první (tzn. vážeme jako při stavbě zdi z cihel).

Přebytečné části koberců lze řezat nejlépe ostrým zubatým nožem, takto vzniklé zbytky můžeme použít na jiném místě.

Při pokládce bychom se měli pohybovat po ploše s největší opatrností, při chůzi po kobercích použít nášlapné desky.

Hotový koberec je nyní nutné zaválet (nejlépe šikmo ke směru pokládání) a ihned zalít dávkou alespoň 15 - 20 l/m2. Zálivku je poté nutné opakovat dle počasí 1 - 3 krát denně v době alespoň 10 dní po položení.

Kobercové trávníky je nutné položit do 24 hodin od sloupnutí v trávníkové školce, pokud to není možné, je nutné trávníky rozmotat na stinném místě a zavlažit. Základní zakořenění trvá obvykle 10 - 14 dní, během této doby je vhodné omezit pohyb po ploše na minimum.

Následná péče

Po 8 - 12 dnech přichází na řadu první seč. Trávník vždy zkracujte o max. 1/3 jeho délky (např. z 9 cm na 6 cm). V opačném případě způsobíte trávníku šok, bude hůře regenerovat, vy to poznáte na jeho vzhledu. Jako optimální doporučujeme provádět seč dvakrát týdně, v letních měsících postačí jedenkrát.

První hnojení provádějte zhruba měsíc po položení. Nejvhodnější je používání dlouhodobě působících hnojiv, která dokáží trávník vyživit až po dobu třech měsíců. Jedná se o granulovaná hnojiva obsahující základní makroprvky jako dusík (N), fosfor (P), draslík (K), případně i mikroelementy (S, Mg, Mn, B,...).

Shrnutí a nejčastější chyby: