Firma Květ
Projekce a realizace Reference: Projekce a realizace

Projekce a realizace

Projekce zahradní a krajinářské architektury

Ateliér projekce zahradní a krajinářské architektury provádí návrhy zahrad, parků, objektů veřejné zeleně a vegetační úpravy v krajině.

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace od studie po prováděcí projekt. Dále zajišťujeme dendrologické průzkumy — inventarizaci dřevin a jejich ocenění.

Zahradní architekt navrhne dle požadavků zákazníka zahradní jezírka a vodní prvky, pergoly, kamenné zídky, cesty a další prvky drobné zahradní architektury.

Projekce je zaštítěna autorizací České komory architektů v oboru zahradní architektura a krajinářství.

Vedoucí ateliéru:
Ing. Jana Vrbasová
autorizovaný architekt pro ZKT
tel. +420 602 876 078
projekce@vrbas.cz

Realizace zahradní a krajinářské architektury

Středisko realizace zajišťuje dodávku zahradních a krajinářských úprav díky specializovaným pracovním skupinám.

Předmětem dodávky jsou komplexní díla zahradní a krajinářské architektury:
  • rodinné zahrady, městské parky, historické zahrady
  • zeleň ve městě i v krajině (biocentrum, biokoridor)
  • obnova prvků ÚSES
  • zeleň průmyslových závodů a zemědělských farem
  • kácení stromů
  • střešní zahrady
  • zahradní jezírka a biotopy
  • automatická závlaha
Vedoucí střediska:
Ing. Jiří Vrbas
tel. +420 602 567 308
realizace@vrbas.cz
o nás|projekce a realizace| kobercové trávníky| travnatá hřiště| reference| kontakty
design by upsala