Nabídka prací pro regeneraci trávníku

Hloubková aerifikace (Verti-draining)

Radikální hloubkové provzdušnění a uvolnění povrchu hřiště do hloubky 10 - 40 cm. Dochází tak ke zlepšení propustnosti pro vodu a ke vzniku bohatšího kořenového systému. Hloubková aerifikace je jedním z nejúčinnějších opatření pro podporu růstu trávníku, které je možné provést kdykoliv během vegetačního období, aniž by byl narušen hrací provoz hřiště.

Aerifikace

Provzdušnění půdního profilu do hloubky 10 cm. Pomocí dutých hrotů vynáší na povrch "špunty" z travního drnu.

Dosev trávníku (Overseeding)

Přísev trávního semene do stávajícího trávníku speciálním dosévacím strojem, který zapraví směs se semenem do vyřezaných žlábků (hloubka 1 cm). Zapravením se zvyšuje účinnost o 85 %.

Pískování

Rovnoměrné rozprostření písku pomocí samonakládací pískovačky. Zlepší se tak fyzikální vlastnosti povrchové části vegetační vrstvy ve prospěch trav. Jedná se především o zvýšení obsahu půdního vzduchu. Všechny stroje jsou taženy traktorem Kubota na trávníkových pneumatikách.

Dále nabízíme: