Často kladené dotazy

Základem spolupráce je reálný odhad z pohledu časové a finanční náročnosti. Na úvodním jednání na místě dojde k analýze Vašich představ, následně ke stanovení ceny a harmonogramu práce. Dále pro Vás připravíme studii ke konzultaci. Po vzájemném sladění budoucí podoby díla dojde ke zpracování realizačního projektu. Samozřejmou součástí je položkový rozpočet.

Cena projektové dokumentace závisí na mnoha faktorech:

 • jaký stupeň projektové dokumentace bude zpracováván,
 • zda bude třeba zajistit vyjádření dotčených orgánů a správců sítí,
 • jaká je časová dostupnost zakázky,
 • co všechno bude projektová dokumentace obsahovat,
 • jaké podklady nám můžete poskytnout,
 • bude třeba zadat geodetické zaměření apod.

Pro stanovení seriozní ceny je zpravidla vhodné domluvit se na nezávazné schůzce na pozemku a vyjasnit si vzájemné představy o spolupráci.

Ano, projekční práce lze zpracovat samostatně. Dílo si můžete zrealizovat svépomocí či prostřednictvím jiné realizační firmy.

Náplní našeho architektonického ateliéru je zajištění komplexního projektu pro realizaci díla. V návaznosti na zpracovaný projekt jsme schopni Vám sami nebo ve spolupráci se subdodavateli zrealizovat zakázku.

Rozlišujeme několik stupňů projektové dokumentace:

 • Studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Kromě studie je rozsah a obsah jednotlivých stupňů definován ve stavebním zákoně.

Ano, po domluvě Vám pro představu reálného prostoru vypracujeme vizualizaci či zákres do fotografie.

Nutnou péči, kterou je třeba realizovanému dílu věnovat, s Vámi konzultujeme již v průběhu zpracování projektu. Součástí technické zprávy je popis prací údržby v průběhu roku.

Naše projekční i realizační činnost je obsahem referencí na těchto webových stránkách. Dle povahy díla a Vaší dostupnosti Vás můžeme odkázat na další zrealizované zakázky.

Ano, jsme schopni Vám připravit projekt tak, aby splňoval dotační podmínky. Samotnou přípravu agendy pro podání projektu na dotace nezajišťujeme. V případě zájmu Vám můžeme dát kontakt na odborné dotační poradce, se kterými spolupracujeme.