Často kladené dotazy

Ideální je vždy budovat zahradu až po kompletním dokončení všech stavebních prací. Zednické a přidružené profese nejsou zpravidla citlivé k současně probíhajícím zahradnickým úpravám.

Provádění stavebních prací raději přenecháváme specializovaným firmám jako dlaždičům, kameníkům, plotovým centrům apod. Velmi často je účelné, když zákazník osloví pro tyto práce přímo stavební firmu, která zajišťuje stavbu domu.

I zde je často výhodnější oslovit stavební firmu při budování domu. Ta má skoro vždy na stavbě zemní stroje vhodné pro úpravu terénu nebo dodání a rozprosdtření ornice ze skrývky před zahájením stavby. Rádi však s modelací terénu poradíme a v případě potřeby zajistíme i sami vlastní mechanizací. Zde je na stavebníkovi, která varianta je pro něho finančně nebo logisticky příznivější.

Na plochu, kde bude trávník, je nutné navozit min. 12–15 cm ornice, optimálně pak 20 cm. Keře ale potřebují pro svůj vývoj vrstvu ornice min. 20–25 cm, optimálně 30 cm. Stromy samozřejmě ještě více, kolem 50 cm.

Je i není, záleží na okolnostech. Písek půdu vylehčí a trávník v písčité půdě lépe koření a prospívá. Není to však nezbytné. Trávníku se na zahradě bude dobře dařit i v neupravené ornici. Pískovat doporučujeme jen na opravdu těžkých a jílovitých půdách. V tom případě ale písek dobře promíchejte s podkladní vrstvou alespoň do hloubky 10 cm.

To v žádném případě nutné není. Pro naši práci potřebujeme jen přístup na určený pozemek a zdroj vody pro zálivku. Výjimečně potom i napojení na elektřinu.

Poskytování záruky na živé rostliny je vždy velmi citlivé téma. Obecně sice platí záruka 24 měsíců, ale pouze za předpokladu řádné následné pěstební péče za strany zákazníka. Je dobré si uvědomit, že nově vysazené stromy, keře i květiny vyžadují láskyplnou péči, minimálně alespoň pravidelnou zálivku. Pakliže strom po výsadbě celý měsíc vydatně nezalejeme, nelze se divit, že začne usychat.