Základní informace

V našem ateliéru zahradní architektury zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace, od studie po prováděcí projekt. Zajišťujeme také dendrologické průzkumy – inventarizaci dřevin a jejich ocenění.

Navrhujeme nejen rodinné zahrady, ale i parky, objekty veřejné zeleně a vegetační úpravy v krajině.

Samozřejmou součástí projektu jsou zahradní jezírka a vodní prvky, pergoly, altány, kamenné zídky, cesty a další prvky zahradní architektury.

Ateliér projekce je zaštítěn autorizací České komory architektů v oboru krajinářská architektura.

Proces návrhu zahrady, parku, veřejné zeleně

 1. Na začátku každé spolupráce provedeme zaměření pozemku a inventarizaci zeleně. Poté připravíme studii a inspirativní listy, nad kterými probíhá diskuse o budoucí podobě výsledného díla.

 2. Prostorové představy o harmonickém celku Vám přiblíží vizualizace nebo zákresy do fotek, kde se pomocí barev, tvarů a materiálů pokusíme vystihnout Vaše přání a pocity.

 3. Dalším krokem je zpracování osazovacího plánu, který obsahuje umístění a specifikaci rostlin a prvků. Výsledkem jejich uspořádání je celoročně atraktivní a proměnlivá zahrada.

 4. Pro odpovídající realizaci Vašich představ je třeba připravit výkresy technických detailů s přesnými rozměry a specifikacemi materiálů, které jsou výchozím podkladem pro položkový rozpočet a které jsou též obsahem technické zprávy.


Koho kontaktovat?

Zahradní architektura je mé poslání. Ráda Vám navrhnu originální a příjemnou zahradu, umím vytvořit harmonický veřejný prostor. Neváhejte a kontaktujte mě.

Ing. Jana Vrbasová Ing. Jana Vrbasová +420 602 876 078
projekce@vrbas.cz

Při své práci preferujeme osobní přístup a spolupráci založenou na vzájemné diskusi. Výsledkem je projekt, který respektuje Vaše přání, architekturu domu a okolní prostředí. Dlouholeté zkušenosti v oboru nám napomáhají k vytvoření plně funkčního a esteticky hodnotného díla, které si budete moci užívat. Jsme schopni zajistit Vám i jeho následnou realizaci a údržbu.

Co můžete očekávat

 • zpracování kvalitního projektu založeného na tvůrčí komunikaci
 • zohlednění Vašich představ a požadavků
 • citlivý přístup k danému místu a okolnímu prostředí
 • použití prověřených technologií, které Vám usnadní následnou údržbu
 • zajištění komplexní realizace a odborné péče o dílo

Co nemůžete očekávat

 • vypracování projektu zdarma (u nás s cenami nečarujeme)
 • unáhlené, nepromyšlené řešení
 • návrh bezúdržbové zahrady
 • použití tzv. krásných materiálů (barevná kůra) a náhražek (dřevoplast)

Nejčastější dotazy k návrhům zahrad

Základem spolupráce je reálný odhad z pohledu časové a finanční náročnosti. Na úvodním jednání na místě dojde k analýze Vašich představ, následně ke stanovení ceny a harmonogramu práce. Dále pro Vás připravíme studii ke konzultaci. Po vzájemném sladění budoucí podoby díla dojde ke zpracování realizačního projektu. Samozřejmou součástí je položkový rozpočet.

Cena projektové dokumentace závisí na mnoha faktorech:

 • jaký stupeň projektové dokumentace bude zpracováván,
 • zda bude třeba zajistit vyjádření dotčených orgánů a správců sítí,
 • jaká je časová dostupnost zakázky,
 • co všechno bude projektová dokumentace obsahovat,
 • jaké podklady nám můžete poskytnout,
 • bude třeba zadat geodetické zaměření apod.

Pro stanovení seriozní ceny je zpravidla vhodné domluvit se na nezávazné schůzce na pozemku a vyjasnit si vzájemné představy o spolupráci.

Ano, projekční práce lze zpracovat samostatně. Dílo si můžete zrealizovat svépomocí či prostřednictvím jiné realizační firmy.

Náplní našeho architektonického ateliéru je zajištění komplexního projektu pro realizaci díla. V návaznosti na zpracovaný projekt jsme schopni Vám sami nebo ve spolupráci se subdodavateli zrealizovat zakázku.

Rozlišujeme několik stupňů projektové dokumentace:

 • Studie
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Kromě studie je rozsah a obsah jednotlivých stupňů definován ve stavebním zákoně.

Ano, po domluvě Vám pro představu reálného prostoru vypracujeme vizualizaci či zákres do fotografie.

Nutnou péči, kterou je třeba realizovanému dílu věnovat, s Vámi konzultujeme již v průběhu zpracování projektu. Součástí technické zprávy je popis prací údržby v průběhu roku.

Naše projekční i realizační činnost je obsahem referencí na těchto webových stránkách. Dle povahy díla a Vaší dostupnosti Vás můžeme odkázat na další zrealizované zakázky.

Ano, jsme schopni Vám připravit projekt tak, aby splňoval dotační podmínky. Samotnou přípravu agendy pro podání projektu na dotace nezajišťujeme. V případě zájmu Vám můžeme dát kontakt na odborné dotační poradce, se kterými spolupracujeme.