Základní informace

Sportovní hřiště mají specifické nároky na zakládání a následnou údržbu travnaté plochy. Z extrémní zátěže, které trávník musí odolávat, vyplývají vysoké požadavky na kvalitu založení sportovního trávníku a jeho následnou regeneraci či rekonstrukci. V těchto směrech je naše firma schopna poskytnout kompletní služby, které sportovní trávníky potřebují.

 • Máme mnohaleté zkušenosti a odborný tým lidí
 • Vlastníme kompletní strojní linku pro regeneraci trávníků
 • Používáme traktory s trávníkovými pneumatikami pro šetrný pohyb po hřišti
 • Nová hřiště stavíme přesným laserovým graderem
 • Kromě profesionálního zásahu Vám poradíme s další péčí o hřišťový trávník
 • Výhoda vlastní trávníkové školky

Naše služby

 1. Zakládání nových sportovních hřišť

  • vybudování normovaných konstrukčních vrstev sportoviště
  • laserový grader pro precizní srovnání hrací plochy
  • instalace závlahového systému
  • plán hnojení a následné pěstební péče
 2. Regenerace stávajících trávníků

  • zlepšení kvality trávníku při zachování stávající vegetační vrstvy
  • kompletní strojní linka zajistí optimální výsledek
  • traktory s trávníkovými pneumatikami — záruka nepoškozeného drnu
 3. Rekonstrukce a renovace povrchu hřiště

  • přebudování nevyhovujícího povrchu
  • kultivace a vyrovnání vegetační vrstvy
  • založení nového trávníku standardními způsoby
 4. Použití Big rolí

  • dodání a pokládka nového herního povrchu Big rolemi travního koberce
  • možné použití i pro větší ucelené plochy mimo hřišť, např. koupaliště, parky apod.
  • nový povrch snese zátěž téměř okamžitě po položení

Co nabízíme?

Před vlastním provedením potřebných zásahů navštívíme Vaše hřiště, provedeme půdní sondy, zkonzultujeme Vaše požadavky přímo na místě, zjistíme půdní a vlhkostní poměry.

Teprve po tomto detailním seznámení se s místními poměry navrhneme optimální regenerační zásahy pro Váš hřišťový trávník, včetně jejich vhodného načasování. Pokud to bude situace vyžadovat, nabídneme Vám i kompletní renovaci trávníku, přestavbu nebo i výstavbu zcela nového sportovního hřiště včetně všech konstručních vrstev požadovaných normou.

Nabídka prací pro regeneraci trávníku

Hloubková aerifikace (Verti-draining)

Hloubková aerifikace (Verti-draining)

Radikální hloubkové provzdušnění a uvolnění povrchu hřiště do hloubky 10 - 40 cm. Dochází tak ke zlepšení propustnosti pro vodu a ke vzniku bohatšího kořenového systému. Hloubková aerifikace je jedním z nejúčinnějších opatření pro podporu růstu trávníku, které je možné provést kdykoliv během vegetačního období, aniž by byl narušen hrací provoz hřiště.

Aerifikace

Aerifikace

Provzdušnění půdního profilu do hloubky 6 - 10 cm. Pomocí dutých hrotů vynáší na povrch "špunty" z travního drnu.

Dosev trávníku (Overseeding)

Dosev trávníku (Overseeding)

Přísev trávního semene do stávajícího trávníku speciálním dosévacím strojem, který zapraví směs se semenem do vyřezaných žlábků (hloubka 1 cm). Zapravením se zvyšuje účinnost o 85 %.

Pískování

Pískování

Rovnoměrné rozprostření písku pomocí samonakládací pískovačky. Zlepší se tak fyzikální vlastnosti povrchové části vegetační vrstvy ve prospěch trav. Jedná se především o zvýšení obsahu půdního vzduchu. Všechny stroje jsou taženy traktorem Kubota na trávníkových pneumatikách.

Vertikutace

Vertikutace

Vertikutace je prořezání trávníku a odstranění travní plsti svislým prořezáváním. Uvolněná plsť je odstraňována z trávníku vertikutačním strojem Amazone. Tímto zásahem se zvýší cirkulace vzduchu, rychlost průsaku vody a živin do vegetační vrstvy. Tak se podpoří růst kořenů trav a omezí se vývoj dvouděložních plevelů i nežádoucí lipnice roční. Tuto operaci doporučujeme provádět na jaře a na podzim. V letní mezisezonní přestávce ji provádíme po vzájemné dohodě na základě vyhodnocení aktuální kondice travníku a časových možností správce hřiště.

Koho kontaktovat?

Vytvořit zelený prostor, aby vyhovoval Vašim představám, vyžaduje znalosti, dovednosti, ale i čas. Rád se s Vámi podělím o své mnohaleté zkušenosti.

Nejčastější dotazy k realizacím sportovních trávníků

Prořezání (vertikutaci) trávníku doporučujeme na jaře a na podzim. Kompletní regenerace trávníku vč. dosevu se provádí v letní herní přestávce.

Po kompletní regeneraci vyžaduje trávník 6 týdnů klid pro zakořenění nového dosevu. To je důvod proč se provádí hlavně v mezisezonní přestávce. Po vertikutaci můžeme na hřišti hrát ihned, ale esteticky nevypadá příliš reprezentativně. Je lepší 14denní pauza. Zásah Verti-drainem můžeme provádět kdykoli během sezóny a povrch je hned hratelný.

Po prohlídce vašeho hřiště vám vypracujeme cenovou nabídku. Cena se liší podle počtu prováděných regeneračních zásahů. Jednotkové ceny u kompletní regenerace jsou nižší než když se provádí jen vybrané operace.

V průběhu realizace našich prací vám nabídneme vypracování plánu hnojení. Při výstavbě nového hřiště nebo při renovaci stávajícího povrch zajistíme chemický rozbor zeminy, která se bude používat ve vegetační vrstvě trávníku.

Doporučujeme trávník zalévat jen 2–3krát týdně, ale větší dávkou vody – cca 60 m³ na jednu závlahu. Při každodenní zálivce menším množstvím vody dochází k mělkému kořenění travního drnu, tím pádem k jeho menší odolnosti při hře a zároveň vytváříme optimální podmínky pro rozšiřování nechtěné lipnice roční.