Základní informace

Během našeho dlouholetého působení v oblasti realizace děl zahradní architektury jsme získali cenné zkušenosti s tvorbou veřejných parků i historických a zámeckých zahrad. Provádíme jak revitalizace, tak i celkové rekonstrukce zámeckých i městských parků. Součástí naší práce jsou pěstební zásahy do porostů, ořezy stromů zkušenými arboristy, obnova květinových rabat nebo zakládání travnatých ploch. Nedávno jsme např. v podstatě zcela nově vymodelovali a založili pravidelný parter přímo před hlavním vstupem do zámku v Lednici na Moravě.

Mimo veřejný prostor samozřejmě zakládáme také parky pro privátní sektor nebo ve firemních areálech. Nejčastěji působíme v Jihomoravském kraji a okolí.

  • Máme mnohaleté zkušenosti a odborný tým lidí
  • Parky nejen realizujeme, ale zajišťujeme i následnou péči
  • Účastníme se vybraných veřejných soutěží
  • Pravidelně se umisťujeme na předních pozicích v celostátní soutěži „Park roku“
  • Spolupracujeme s architekty a umělci

Proces realizace zámecké zahrady, parku či firemního areálu

  1. Navázání kontaktu se zákazníkem, seznámení se s provozem parku/areálu, návštěvním řádem a místními zvyklostmi

  2. Zpracování a odsouhlasení cenové nabídky, harmonogramu prací

  3. Zařízení staveniště, dohoda týkající se skládky materiálu, určení pravidel pohybu osob a mechanizace, vlastní realizace

  4. Protokolární předání dokončených prací, instrukce pro následnou pěstební péči a záruční podmínky

Co nabízíme?

Při tvorbě parků a zámeckých zahrad vyhledáme historické podklady v archivech po celé České republice, ale i například ve Vídni nebo jiných metropolích historicky spjatých s danou lokalitou.

Pokud je to možné a reálné, provádíme práce shodně s technologií běžnou v dané historické etapě za použití materiálů obvyklých v dané době. Tento fakt nám ale nebrání kombinovat i současné moderní postupy výstavby parků a citlivě doplňovat prostor moderním mobiliářem apod. Při stavbě zcela nových parkových úprav používáme moderní metody práce, technologie i materiály.

Koho kontaktovat?

Vytvořit zelený prostor, aby vyhovoval Vašim představám, vyžaduje znalosti, dovednosti, ale i čas. Rád se s Vámi podělím o své mnohaleté zkušenosti.

Nejčastější dotazy k realizacím zámeckých parků, zahrad či firemních areálů

První rekonstrukci historického parku jsme dělali již začátkem 90. let v Sokolnicích u Brna. Od té doby jsme pod dohledem Národního památkového ústavu realizovali mnoho parků a zahrad. Nejhezčí vzpomínky máme na práci v Lednici. Tento úžasný park máme tzv. „pod kůží“ ještě z dob našich studií a rádi jsme se podíleli na jeho proměně před pár lety.

Veřejných i soukromých parků jsme již realizovali několik. Rozdílnost ve vytváření zmíněných prostor spočívá spíše v přístupu investorů, jejich zadání a očekávání. Naše profesní připravenost je však odpovídající ve všech těchto případech.

Ano, jsme schopni realizovat jak malé firemní areály, tak velké veřejné prostory. Naše pracovní týmy jsou velmi flexibilní a mohou pracovat jak samostatně tak i společně, vyžaduje-li to velikost dané zakázky.

Vybavení naší firmy mechanizací včetně speciálních strojů je jedno z nejlepších v našem oboru. Zahrnuje nákladní auta, dodávky, traktory s příslušenstvím, zemní stroje, secí kombinátory, laserový grader apod. Tyto velké a robustní stroje samozřejmě doplňuje i ručně vedená mechanizace na dotváření potřebných detailů.

Tyto přidružené služby našim zákazníkům nabízíme také. U veřejných zakázek je velmi často již při vypsání soutěže na realizaci sadových úprav požadována následná několikaletá pěstební péče. Jsme na tyto služby dobře připraveni.