V ateliéru projekce zahradní architektury pro Vás připravíme kompletní projektovou dokumentaci, jejíž součástí je:

Zaměření, fotodokumentace, inventarizace zeleně

Na začátku každé spolupráce je třeba se sejít přímo na místě. Pokud máte k dispozici jakékoliv podklady (zaměření pozemku, projekt domu), usnadníte nám úvodní spolupráci. Pokud ne, jednoduché zaměření si zajistíme sami, ke složitější situaci přizveme geodeta. Pořídíme fotodokumentaci stávajícího stavu a inventarizaci zeleně. U veřejných ploch zpracujeme ocenění asanovaných dřevin a náhradní výsadbu.

Fáze projekce Fáze projekce

Inspirativní listy

Na základě Vašich přání a představ Vám připravíme inspirativní listy, ve kterých se pokusíme vystihnout směřování, pocity, nálady a barvy – jednoduše cestu, kterou by se naše spolupráce mohla ubírat.

Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce

Studie

Studie navrhovaného řešení může být zpracována ve více variantách. S její pomocí bychom měli společně dospět k rozvržení ploch a hmot na pozemku.

Fáze projekce
Fáze projekce Fáze projekce

Vizualizace a zákresy do fotek

Prostorové poměrně reálné představy o budoucí podobě díla získáte nejlépe pomocí vizualizací nebo zákresů do fotek.

Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce
Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce
Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce

Osazovací plán

Osazovací plán obsahuje přesný název, umístění a počet kusů rostlin, a je podkladem pro vytvoření rozpočtu. Situace v měřítku a okótování výkresu usnadní proces realizace.

Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce

Technické detaily

Výkresy detailů prvků zahradní architektury jsou přesnou specifikací materiálů, rozměrů a prováděcích technologií. Tyto podklady jsou nezbytné pro realizování představ architekta o konečné podobě díla.

Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce Fáze projekce

Položkový rozpočet

Na základě předchozích částí projektové dokumentace Vám zpracujeme položkový rozpočet na realizaci sadových úprav. V případě subdodávek (automatická závlaha, dřevěné prvky apod.) Vám zprostředkujeme vypracování cenové nabídky od prověřených dodavatelů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Technická zpráva

Nedílnou součástí projektu je technická zpráva, ve které je podrobně popsán návrh řešení, přesná technologie prací a specifikace jednotlivých navrhovaných prvků. Důležité je i shrnutí následné údržby a péče o dílo.