Firemní areál - fáze projektu

Velkou část úprav firemního areálu tvoří plocha trávníku, uliční část lemuje stromořadí okrasných třešní. Prostor je doplněn originálním mobiliářem. Významnou součástí zeleně je intenzívní střešní zahrada s vodními kanály.

Firemní areál - fáze projektu

Od jednoduché první skici, která nastínila hmotové řešení, se odvinula diskuze o budoucí podobě areálu.

Firemní areál - fáze projektu Firemní areál - fáze projektu

Inspirativní listy a fotografie rostlinného materiálu, mobiliáře a ostatních prvků rozhodly o směřování do lehce asijského stylu s meditačním podtextem.

Firemní areál - fáze projektu

Osazovací plán je přesným výkazem a počtem navržených rostlin a je podkladem pro vytvoření rozpočtu na realizaci díla. V technické zprávě je popsána jak idea našeho řešení, tak technologie navržených prací a návod k následné údržbě areálu.

Firemní areál - fáze projektu

Řez intenzívní střešní zahradou je přesným výkazem všech vrstev použitých při realizaci. Předkládá informaci o mocnosti substrátu i způsobu kotvení dřevin.

Firemní areál - fáze projektu
Střešní zahrada, jejímž oživujícím prvkem jsou rašící vícekmenné javory. Poutavým jarním aspektem jsou hnízda bílých narcisů.
Firemní areál - fáze projektu
Mezi okrasnými třtinami se začátkem léta objeví velká fialová květenství okrasných česneků.
Firemní areál - fáze projektu
Významnou součástí úprav jsou vodní koryta s břidličným lemem. Odraz slunečních paprsků ve vodní hladině vytváří zajímavý efekt i na stropě interiéru.
Firemní areál - fáze projektu
Sousedství vody, břidlice a pichlavých chomáčkú kostřavy spoluvytváří půvabný detail.
Adéla Taitlová