Hraniční zámeček

V roce 2018 jsme dostali skvělou příležitost uskutečnit realizaci parku kolem Hraničního zámečku v Hlohovci dle projektu zpracovaného naší architektonickou kanceláří. Sadové úpravy proběhly v rekordním čase – zahájili jsme koncem ledna kácením a arboristickými pracemi. Dílo bylo dokončeno v červnu téhož roku položením travních koberců.

Hraniční zámeček

Dominantou západního průčelí je kašna se sochou Hygie, která byla zrekonstruována až po otevření areálu.

Hraniční zámeček Hraniční zámeček
Hraniční zámeček
Hraniční zámeček

Stávající stromové patro doplňují podrosty trvalek, které jsme zde vysadili ve velkých počtech. Konec léta ohlašují růžovobílé sasanky. V bíle kvetoucím záhonu se před latami hortenzií kývají jemné zvonečky bohyšek.

Hraniční zámeček

Travnaté plochy západního i východního průčelí oživují sochy od Michala Gabriela.

Hraniční zámeček

Původní povrchy cest ze zámkové dlažby a asfaltu nahradila žulová kostka, žulová mozaika a minerální beton. Osově vedená cesta propojující kašnu a zámeček, litinový pás v dlažbě a kamenné vodní koryto na východní straně Hraničního zámečku odkazují na původní zemskou hranici mezi Moravou a Dolními Rakousy.

Hraniční zámeček
Hraniční zámeček
Hraniční zámeček Hraniční zámeček

Na terase Zámečku vzniklo příjemné relaxační místo pod stínícími plachtami. Citrusy v nádobách celoročně obsypané oranžovými plody odkazují na dobové fotografie.

Hraniční zámeček
Michaela Dvořáková, Radim Hájek