Lesopark Velký Karlov

Na okraji jihomoravské obce Velký Karlov se zanedbané neprostupné houští o rozloze 2,8 ha proměnilo v příjemný lesopark. Úpravám předcházely rozsáhlé přípravné práce - inventarizace dřevin, biologické posouzení místa.

Lesopark Velký Karlov

Vysoká hladina spodní vody dala v části lesoparku vzniknout vodním lagunám. Tento mokřadní a vodní biotop jsme v rámci realizace projektu podpořili. V místě vycházkového okruhu jsme navrhli povalové chodníky.

Lesopark Velký Karlov

Kolem cest ze štěrkového trávníku jsme umístili informační tabule s obrázky místní flory a fauny.

Lesopark Velký Karlov
Lesopark Velký Karlov Lesopark Velký Karlov

Vyčištěné palouky se staly oázami pro dětská dobrodružství, přírodní tělocvičny, pořádání pikniků a jiné aktivity obyvatel vesnice.

Lesopark Velký Karlov
Lesopark Velký Karlov

Při obnově tohoto krajinného prvku jsme přistupovali s velkým respektem ke stávajícím biologickým prvkům – ojedinělému výskytu kolonie havrana polního, doupných stromů, dožívajících stromů jakožto útočiště brouků apod. Druhovou skladbu lesoparku jsme rozšířili o nové výsadby původních keřů a stromů.

Lesopark Velký Karlov Lesopark Velký Karlov
Lesopark Velký Karlov
Radim Hájek