Renovace hřiště SK Líšeň Renovace hřiště SK Líšeň

Na hřišti SK Líšeň byly hlavními problémy nerovnost terénu a nepropustnost půdy. Práce byly započaty po konci jarní části sezony, aby se podzimní zápasy stihly odehrát na nově zasetém trávníku. Jako první byl odstraněn původní travní drn.

Renovace hřiště SK Líšeň

Následně se podklad za pomoci laserového systému vyrovnal do požadovaných sklonů. Potom mohla začít úprava podkladní vrstvy.

Renovace hřiště SK Líšeň Renovace hřiště SK Líšeň

Do 10 dnů od začátku práce bylo vyseto a byla dokončena rekonstrukce závlahového systému.

Renovace hřiště SK Líšeň Renovace hřiště SK Líšeň

Díky kvalitnímu osivu a profesionální péči byl již za 10 dní po výsevu patrný nový travní porost.

Renovace hřiště SK Líšeň

Intenzivní péče o nové plochy přispěla k postupnému zapojení nového trávníku.

Renovace hřiště SK Líšeň Renovace hřiště SK Líšeň

Po měsíci od výsevu byl trávník už několikrát posečen a vznikl hustý travní drn.

Renovace hřiště SK Líšeň
Renovace hřiště SK Líšeň

Do dvou měsíců od započetí prací bylo hřiště připraveno na první soutěžní zápas. Na podzim 2021 bylo hřiště hodnoceno komisí FAČR. Ze všech hřišť Fortuna:Národní Liga toto hřiště obsadilo první příčku.