Založení nového trávníku

Stavba žádného hřiště se neobejde bez přesných nivelačních přístrojů.

Založení nového trávníku

Laser komunikuje nepřetržitě s graderem, výsledná odchylka rovinatosti je maximálně 1 cm na 100 m.

Založení nového trávníku

Po závěrečném srovnání se provádí kontrola měřičskou latí, aby finální povrch odpovídal normě pro stavbu travnatých hřišť.

Založení nového trávníku Založení nového trávníku

Mladý trávník několik týdnů po výsevu