Jak položit travní koberec?

Příprava půdy

Příprava půdy

Příprava půdy před samotnou pokládkou travního koberce je podobná jako u přípravy před vysetím trávníku. Pokud je na ploše starý trávník nebo jiná vegetace, je vhodné ji postříkat totálním herbicidem. Po zhruba dvou až třech týdnech můžeme starý porost odstranit a následně provést mělké zkypření. U menších ploch můžeme provést ručně mělkým rytím (cca 15 cm), u větších ploch si pomůžeme mechanizací. Následně terén srovnáme do roviny a odstraníme nežádoucí zbytky jako kameny apod. Plocha by měla být od cílového stavu nižší cca o 2 cm kvůli následnému navýšení travním kobercem. Ideální je takto připravenou plochu nechat chvíli v klidu např. po přejití deště kvůli případnému slehnutí. Trávník samotný potřebuje k dobrému růstu min. 15cm vrstvu kvalitní, středně těžké půdy. Pokud máte pozemek s těžší půdou, doporučujeme přidat vrstvu písku a zapravit. U pozemků s navážkou nebo jílovitou půdou je na zvážení, zda horní vrstvu 15 cm nevyměnit za kvalitní půdu. Těsně před pokládkou doporučujeme na plochu aplikovat granulované hnojivo.

Pokládka travního koberce

Pokládka travního koberce

Pro efektivnější práci začínáme s pokládkou rovnoběžně s delší stranou pozemku. Před položením travního koberce je dobré povrch mírně rozrušit hráběmi. Pokládáme jeden pás ke druhému, přirážíme co nejtěsněji k sobě. Druhá řada vede rovnoběžně s první, její začátek musíme ale udělat v jiném místě než u řady první (tzn. vážeme jako při stavbě zdi z cihel). Přebytečné části koberců lze řezat nejlépe ostrým zubatým nožem, takto vzniklé zbytky můžeme použít na jiném místě. Položený travní koberec je nyní nutné zaválet a potom ihned zalít dávkou vody alespoň 10–15 l/m². Zálivku následně opakujeme dle počasí 1–3krát denně v době alespoň 10 dní po položení. Následně dávku pozvolna snižujeme. Travní koberec je nutné položit do 24 hodin od sloupnutí v trávníkové školce. Pokud to není možné, je nutné trávníky rozmotat na stinném místě a zavlažit. Základní zakořenění trvá obvykle 10–14 dní. Během této doby je nutné mít trávník stále vlhký a omezit pohyb po ploše na minimum.

Následná péče

Následná péče

Po 10–14 dnech od položení travního koberce přichází na řadu první seč. Před první sečí trávník jeden den nezaléváme, aby plocha nebyla podmáčená. Trávník vždy zkracujeme max. o 1/3 jeho výšky (např. z 9 cm na 6 cm). V opačném případě způsobíme trávníku šok, bude hůře regenerovat i vypadat. Jako optimální doporučujeme sekat trávník dvakrát týdně, v letních měsících postačí jedenkrát. První hnojení můžeme provést po první seči. Nejvhodnější je používání dlouhodobě působících hnojiv, která dokáží trávník vyživit až po dobu třech měsíců. U klasických krátce působících hnojiv nám živiny v trávníku vydrží max. 6 týdnů od aplikace. Můžeme použít granulovaná hnojiva obsahující základní makroprvky jako dusík (N), fosfor (P), draslík (K), případně i mikroelementy (S, Mg, Mn, B,…). Množství a poměr živin se v průběhu roku mění dle cyklu trávníku.