Zahrada mateřské školy - fáze projektu

Zahrada u budovy mateřské školy je zrealizována v přírodním stylu. Navrhli jsme několik nových herních prvků, které podněcují dětskou fantazii. Svah pod terasou u budovy je porostlý trvalkami a bylinkami. Jsou zde pěstební záhonky pro děti, kompost, nádrž pro zadržování dešťové vody, malé jezírko. Pro obyvatele zvířecí říše byl nainstalován hmyzí domek, krmítko, budka a výběh pro králíky.

Zahrada mateřské školy - fáze projektu

Před započetím prací byl proveden průzkum terénu, inventarizace zeleně a návrh asanace dřevin a pěstebních opatření.

Zahrada mateřské školy - fáze projektu Zahrada mateřské školy - fáze projektu

Ze zákresů do fotek je zřejmý záměr o vytvoření dětského světa plného květin, bylin a přírodních prvků.

Zahrada mateřské školy - fáze projektu Zahrada mateřské školy - fáze projektu

Prostřednictvím inspirativních listů prvků a rostlinného materiálu jsme prezentovali naši představu o budoucí podobě zahrady, jejím vybavení a nových výsadbách kvetoucích a jedlých keřů.

Zahrada mateřské školy - fáze projektu

Z návrhu řešení je jasné směřování celé zahrady, umístění jednotlivých prvků a použití materiálů.

Zahrada mateřské školy - fáze projektu

Osazovací plán obsahuje přesný název a počet navržených rostlin, umístění herních prvků a je podkladem pro vytvoření rozpočtu na realizaci díla. V technické zprávě je popsána jak idea našeho řešení, tak technologie navržených prací a návod k následné údržbě zahrady.

Zahrada mateřské školy - fáze projektu

Pro dodržení naší představy o herních prvcích a zdárný průběh realizace bylo třeba doložit výkres přesných rozměrů a ochranných zón.

Zahrada mateřské školy - fáze projektu
Bludiště z dřevěných palisád je součástí indiánské vesnice s chýšemi, totemem a ohništěm často využívaným k opékání špekáčků.
Zahrada mateřské školy - fáze projektu
Malý přírodní biotop s vodními a vlhkomilnými rostlinami je oázou pro rozmanité druhy ptáků, vážek a jiných drobných živočichů.
Zahrada mateřské školy - fáze projektu
Pomocí smyslového chodníku se děti hmatem i zrakem seznamují s přírodninami – šiškami, oblázky, kůrou, pískem. Materiály je možné časem obměňovat.
Zahrada mateřské školy - fáze projektu
Kvetoucí záhon je přirozeným oddělením osluněné dřevěné terasy u budovy, svahem s bylinkami a zahrady s herními prvky.
Zahrada mateřské školy - fáze projektu
Domek na hračky je v zahradě původní. Nově je v jeho blízkosti osazena kreslící tabule a pružinové houpadlo – koník.
Zahrada mateřské školy - fáze projektu
Součástí zahrady jsou prvky z vrbového proutí – tunel a chýše. Jejich tajuplné prostory probouzí dětskou fantazii.